แถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ทบทวนคำสั่งตัดคะแนนความประพฤติและปลดนายกสโมสรนิสิต โดยตัวแทนนิสิตคณะต่าง ๆ

นายกสโมสรนิสิต หัวหน้านิสิตและผู้แทนนิสิตจากคณะต่าง ๆ ขอแสดงจุดยืนให้สำนักบริหารกิจการนิสิตทบทวนคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤติและปลดนายกสโมสรนิสิตจากตำแหน่ง และขอเชิญชวนนิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมลงชื่อในแบบฟอร์มคัดค้าน คำสั่งการตัดคะแนนความประพฤติและปลดนายกสโมสรนิสิต ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe7VltF2a2…/viewform…

ข้อมูลของท่านที่กรอกจะถูกเก็บเป็นความลับ รายชื่อของผู้ที่กรอกจะถูกนำไปใช้เพื่อยื่นคำคัดค้านต่อสำนักบริหารกิจการนิสิตเพียงเท่านั้น อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม

https://drive.google.com/…/1ZJTD2LFJ5HV2azqNIAq…/view…