พื้นที่เทา ๆ กับคอรัปชั่น สิ่งที่คนรุ่นใหม่ควรเข้าใจเรื่องส่วยชายแดน | Book Of The Way EP. 05

เรื่องราวประเด็นปัญหา “ระบบส่วย” ที่เชื่อมโยงกับประเด็น “การคอรัปชั่น” ในบริเวณชายแดน ที่เรามักคุ้นเคยกันดีในฐานะของการเป็นพื้นที่สีเทา ผ่านกรอบความคิดทางมานุษยวิทยา ด้วยการทำความเข้าใจมนุษย์ในมิติต่าง ๆ สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมเชิงอำนาจระหว่างตัวแสดงที่แตกต่างในมุมมองที่หลาย ๆ คนอาจไม่คาดคิดมาก่อน

ชวนพูดคุยประเด็นปัญหาดังกล่าวไปพร้อมกันผ่านหนังสือ ‘ส่วยชายแดน มานุษยวิทยากับการศึกษาคอร์รัปชัน’ พร้อมกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ผู้เขียนหนังสือ อาจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

📍 ฟังได้ใน Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Podbean เพียงพิมพ์คำว่า Singhdam Podcast !