งานล้อมวงเสวนา “เมื่อก้าวแรกสู่ถ้ำสิงห์: นิสิตรัฐศาสตร์ท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21”

เด็กรุ่นใหม่ในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไร? เข้ามหาลัยมาแล้วต้องปรับตัวอย่างไร? เกรดสำคัญมากขนาดไหน? แต่ละภาควิชาต่างกันอย่างไรบ้าง? เรียนรัฐศาสตร์ในยุคปัจจุบันต้องเจอความท้าทายอะไรบ้าง? เด็กรัฐศาสตร์หัวรุนแรงจริงมั้ย? 🤔

คำถามเหล่านี้ ถ้าน้อง ๆ สิงห์ดำ 74 อยากรู้ สามารถมาหาคำตอบได้ในงานล้อมวงเสวนา “เมื่อก้าวแรกสู่ถ้ำสิงห์: นิสิตรัฐศาสตร์ท่ามกลางความท้าทายในศตวรรษที่ 21” ผ่านมุมมองของ 4 อาจารย์สุดคูลประจำคณะรัฐศาสตร์ ได้แก่

👉🏼 ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล

👉🏼 อ.ดร. กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์

👉🏼 อ.ดร. วิมลมาศ ศรีจำเริญ

👉🏼 รศ.ดร. จักรกริช สังขมณี

ดำเนินรายการโดย

👉🏼 ชาญวิทย์ วงค์เทียนชัย (GOV #3)

👉🏼 ภัทรายุ พันปี (SOC #2)

รับชมได้ที่ ► https://www.facebook.com/smopolscichula/videos/957133938165871