ลืมไม่ลง 16 ตุลา : 16 ตุลาคม 2563 จุดเริ่มต้นของความรุนแรง บาดแผลและการเปลี่ยนแปลง

16 ตุลาคม 2563 จุดเริ่มต้นของความรุนแรง บาดแผลและการเปลี่ยนแปลงที่สกัดชะงักการชุมนุมเรียกร้องอย่างสงบของผู้ชุมนุมมากมาย ภาพเหตุการณ์สลักอยู่ในใจ สร้างหมุดหมายปนประกอบกับเหตุการณ์วันสำคัญอีกมากในปฏิทิน

16 ตุลาคมจึงมีความหมาย เป็นเส้นตัดจุดใหม่ที่ร้อยอดีตขบวนการ พัฒนาการอย่างเส้นประและขรุขระ และความหวังถึงอนาคตสังคมที่ดีกว่า ที่ซึมสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหว และบาดแผลความรุนแรงที่รัฐใช้กับประชาชนตลอดมา

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ จึงอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปมอง 16 ตุลาคมอีกครั้ง ผ่านมุมมองของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรง เพื่อเตือนความทรงจำว่า เราไม่ลืม และจะไม่มีวันลืมกับเหตุการณ์แรกที่ประชาชนเริ่มสัมผัสกับความรุนแรงที่กระทำโดยรัฐ และเราจะต้องไม่นิ่งเฉยกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน

16 ตุลาคม ครบรอบหนึ่งปีที่รัฐทำร้ายประชาชน

#ลืมไม่ลง16ตุลา