Round Table Talk EP.1 | กีฬาและความเป็นชาติ (SPORTS AND NATIONS)

พบกับรายการ “ล้อมโต๊ะสนทนา (ออนไลน์)” — พื้นที่พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจ และ ถกเถียงร่วมกัน และในครั้งแรกของเรา ใน ep.1 คือ หัวข้อ ‘กีฬาและความเป็นชาติ’ (SPORTS AND NATIONS)