Round Table Talk EP.3 | ค่านิยมทางสังคมกับการตีกรอบความเป็นนางงาม

พบกับรายการ “ล้อมโต๊ะสนทนา (ออนไลน์)” — พื้นที่พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจ และ ถกเถียงร่วมกัน และในนี้พบกับหัวข้อ ‘ค่านิยมทางสังคมกับการตีกรอบความเป็นนางงาม’