Round Table Talk EP.6 | สิ่งลี้ลับกับปัญหาสังคมไทย

พบกับรายการ “ล้อมโต๊ะสนทนา (ออนไลน์)” — พื้นที่พูดคุยประเด็นที่น่าสนใจ และ ถกเถียงร่วมกัน และในนี้พบกับหัวข้อ ‘Superstitious phenomenon and Thai society: สิ่งลี้ลับกับปัญหาสังคมไทย’แสดงน้อยลง