#ยกเลิก112 #ปล่อยเพื่อนเรา สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคน

พวกเราขอร่วมสนับสนุนข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อของ #ตะวันแบม ให้
1. มีการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม 
2. ยุติการดำเนินคดีกับประชาชน 
3. พรรคการเมืองต้องเสนอนโยบายยกเลิกมาตรา 112 และ 116

จึงขอร่วมเรียกร้องไปยังรัฐบาลรวมถึงผู้มีอำนาจว่า สิทธิในการแสดงความคิดเห็น (freedom of speech) เป็นสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยควรมี ต้องไม่มีใครถูกจำคุกเพียงเพราะความเห็นที่แตกต่าง และอย่าใช้กฎหมายรังแกประชาชน

#ยืนหยุดขัง

#เดินหยุดขัง

#ยกเลิก112