ครบรอบ 2 ปี รัฐบาลเผด็จการทหารพม่ายึดอำนาจจากประชาชน

ครบรอบ 2 ปี รัฐบาลเผด็จการทหารพม่ายึดอำนาจจากประชาชน

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแบนธุรกิจที่ยังสนับสนุนเผด็จการที่สังหารประชาชนเช่นนี้

#WhatsHappeningInMyanmar
#MilkTeaAlliance