จองพื้นที่ส่วนกลาง

จองพื้นที่ส่วนกลางตึกกิจกรรมนิสิต คณะรัฐศาสตร์

แบบฟอร์ม skedda นี้อยู่ภายใต้การดูแลระบบของฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการจองและใช้พื้นที่ในการดูแลของสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์