สิงห์ดำโฟโต้

รหัสชมรม: 02-01

ชื่อชมรม: สิงห์ดำโฟโต้

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: SD PHOTO

สังกัด: กลุ่มกิจกรรมอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

การศึกษาภายในคณะรัฐศาสตร์ค่อนข้างมีความเข้มข้น ทำให้นิสิตภายในคณะอาจประสบกับความเครียดที่เกิดจากการเรียน การทำกิจกรรมในคณะจึงควรเป็นงานอดิเรกที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการเรียนภายในคณะ และการถ่ายภาพถือเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง  ประกอบกับภายในคณะรัฐศาสตร์ยังไม่มีชมรมหรือกลุ่มสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ทางผู้ก่อตั้งกลุ่มถ่ายภาพเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการก่อตั้งกลุ่มถ่ายภาพขึ้นมาเพื่อรวบรวมนิสิตในคณะที่สนใจในการถ่ายภาพ เพื่อมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสังคมสำหรับนิสิตที่สนใจและชื่นชอบในการถ่ายภาพ  รวมทั้งเป็นสถานที่ให้นิสิตได้แสดงทักษะการถ่ายภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกลุ่มสำหรับผู้ที่สนใจในการถ่ายรูป

2. เพื่อให้ความรู้ด้านการถ่ายรูป รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับถ่ายรูป เทคนิคและวิธีการถ่ายรูป

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • ประกวดถ่ายภาพภายในคณะ
  • ทริปถ่ายภาพนอกสถานที่

ช่องทางติดต่อของชมรม