ชมรมสิงห์ดำรักบี้คลับ

รหัสชมรม: 12-06

ชื่อชมรม: สิงห์ดำรักบี้คลับ

ชื่อชมรมภาษาอังกฤษ: Singhdam Rugby Club

สังกัด: ฝ่ายกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม: ไม่มี

หลักการและเหตุผล

ด้วยความที่กีฬารักบี้ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ทำให้ทางผู้ก่อตั้งชมรมต้องการที่จะนำเสนอกีฬานี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ให้เข้าใจถึงวิธีการเล่น กฎกติกา และสิ่งน่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬานี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำให้กีฬารักบี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้สนใจกีฬารักบี้ แต่ไม่มีโอกาสได้เล่น รวมไปถึงผู้ที่สนใจในกีฬารูปแบบใหม่ ๆ ได้เล่นกีฬารักบี้และเข้าใจกีฬารักบี้มากขึ้น

กิจกรรมประจำ หรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ว่าจะมีในปีการศึกษา 2564

  • เฟรชชี่เกม
  • กีฬามหาลัย
  • รักบี้ 4 เส้า (รัฐศาตร์ วิศวะ สถาปัตย์ สัตวแพทย์)
  • รักบี้สิงห์ดำ-สิงห์แดง
  • รักบี้สัมพันธ์

ช่องทางติดต่อของชมรม

  • 081-803-8903 (ประธาน: นาวา)
  • 090-571-4581 (รองประธาน: วาดฝัน)
  • 095-346-8463 (รองประธาน: โอ)
  • 085-364-5742 (รองประธาน: ต้า)