รีวิวการฝึกงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อเล่น แป้ง

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

เขตดุสิต กทม

ระยะเวลาในการฝึกงาน

5 สัปดาห์

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ช่วยดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเรื่องคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ เช่นสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

เตรียมตัวอย่างไรก่อนการฝึกงาน

ศึกษาข้อมูลคร่าวๆขององค์กรที่จะเข้าไปฝึกงานว่าเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องใด มีหน้าที่ โครงสร้างอย่างไรบ้าง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่เลี้ยงและพี่ที่ทำงานทุกคนดูแลดีมากๆๆๆๆ ทุกคนเป็นกันเองคอยถามไถ่ตลอด เข้าถึงง่ายมากๆ

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

300 บาท/วัน

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

พอได้ไปฝึกงานที่สถานที่จริงทำให้เห็นภาพของการทำงานส่วนราชการมากขึ้น เข้าใจโครงสร้างระบบวิถีคิดของภาครัฐมากขึ้นกว่าที่เรียนมา4ปี ทุกคนมีความกะตือรือร้นที่จะสอนงาน/ดูเเลดีมากๆ

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

ฝึกงานกับทุนUIS ต้องสอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถเหมือนข้อสอบกพ. ควรศึกษารายละเอียดหน่วยทุนที่เราเลือกให้ละเอียดเพื่อนที่จะได้อินกับการทำงานมากขึ้น รวมถึงถ้าได้ทุนจะได้มีความสุขในการทำงานเรื่อยๆด้วย

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

ฝึกงานออนไซต์เริ่ดที่สุดค่ะ

2. ชื่อเล่น เวฟ

ภาควิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ถนนนครราชสีมา แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ระยะเวลาในการฝึกงาน

7 สัปดาห์

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ส่งเอกสาร จัดเอกสาร ศึกษาระบบภายในขององค์กรและกฎหมายเบื้องต้น

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

ศึกษาโครงสร้างขององค์กร

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

ดูแลดี แต่ว่าก็มีบางครั้งที่พี่เลี้ยงไม่ว่างเนื่องจากงานเยอะ ทำให้นิสิตไม่มีอะไรทำ

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษ

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

ได้เข้าใจการทำงานของระบบราชการมากขึ้น

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

ได้รับสิทธิจากการสอบทุนรัฐบาลของ ก.พ.

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

การฝึกงานคือการเรียนรู้นอกสถานที่อย่างหนึ่ง จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือขัดใจ แต่การโฟกัสกับการเรียนรู้จะทำให้เราเข้าใจหน่วยงานนั้น ๆ มากขึ้นและสามารถนำไปใข้ประโยชน์ได้ในอนาคต