รีวิวการฝึกงานที่ที่ทำการปกครอง

ชื่อเล่นผู้รีวิว ฟลุ๊คฟลิ๊ค

ภาควิชา การปกครอง

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

ปลัดอำเภอ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ลพบุรี

ระยะเวลาในการฝึกงาน

45 วัน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ฝึกแปล

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

การพูดในที่สาธารณะ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่เลี้ยงไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

เป็นการทำงานที่ดูเป็นการทำเพื่อประชาชน

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

ให้คณะดำเนินการ

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?