รีวิวการฝึกงานที่บริษัท Kincentric Thailand

ชื่อเล่นผู้รีวิว เพอฟูม

ภาควิชา การเมืองการปกครอง

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรเอกชน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

Kincentric Thailand

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ชิดลม

ระยะเวลาในการฝึกงาน

ตอนแรกตกลงไว้ 2 เดือน แต่บริษัทเสนอให้ฝึก 3 วันต่อสัปดาห์ต่อช่วงเปิดเทอม รวมแล้วฝึก 4 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ทำงานเป็น Associate Consultant intern งานที่ได้รับมอบหมายเช่น เข้าประชุมกับลูกค้า, รีเสริชข้อมูล, ทำสไลด์ เนื่องจากเป็นบริษัท Hr Consultant จะได้ทำงานที่เน้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์, Employee Engagement, Leadership assessment & development, การปรับโครงสร้างองค์กร

ท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนการฝึกงาน?

ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ, ทักษะการใช้ excel และ power point

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่ ๆ project manager และ พี่ people manager ดูแลดีมาก ทุกคนอัธยาศัยดี ไม่ถือตัว พร้อมให้คำแนะนำในการทำงาน

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

Learning curve สูง, บริษัทยืดหยุ่นสำหรับนิสิตฝึกงาน เปิดรับตลอดปี, สังคมในการทำงานดี, ค่าตอบแทนดี

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

ส่ง Resume เข้าไปเมื่อบริษัทเปิดรับ (ติดตามจาก facebook fan page) หลังจากนั้นมี phone interview สั้น ๆ 1 รอบ เมื่อผ่านให้ทำแบบทดสอบ หลังจากนั้นสัมภาษณ์กับทีม People manager ประมาณ 30 นาที สุดท้ายสัมภาษณ์กับพี่ที่ระดับ senior ขึ้นไปอีก 1 ชม. (ถามอังกฤษเล็กน้อย)

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

แนะนำที่นี่มาก ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจการทำงานเป็น Consult หรืออยากย้ายสายงานไปทางด้านที่เกี่ยวกับ Business มากยิ่งขึ้น