รีวิวการฝึกงานที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

ชื่อเล่น นนท์

ภาควิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

หน่วยงานรัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ระยะเวลาในการฝึกงาน

7 สัปดาห์

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ส่วนใหญ่เป็นการจัดทำและตรวจความถูกต้องของเอกสารราชการ

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

ศึกษาข้อมูลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่ๆดูแลดี พูดจาดี มีน้ำใจซื้อน้ำซื้อขนมมาให้ตลอด

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

น้ำดื่มฟรี จานชามสำหรับทานอาหาร

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

ความใจดีของเจ้าหน้าที่ ช่วยแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวตลอด

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

ดูรายละเอียดและติดต่อที่อยู่ตามเว็บไซด์กระทรวงคมนาคม ไม่มีการสอบสัมภาษณ์และการสอบข้อเขียน

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

มีบางวันต้องติดตามเจ้าหน้าที่ไปให้ข้อมูลกับรัฐมนตรี,นักการเมือง อาจเป็นประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับบางคน