รีวิวการฝึกงานที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ (กระทรวงการต่างประเทศ)

ชื่อเล่นผู้รีวิว อุ้ย

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวฯ เชียงใหม่ (กระทรวงการต่างประเทศ)

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

เชียงใหม่

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ทำรายงาน บันทึกประจำวัน รายได้แผ่นดินประจำวัน ตอบผู้ร้องใน platform online ของสำนักงานฯ และช่วยสนับสนุนการยื่นเอกสารขอนิติกรณ์

อ่านข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับองค์กรว่ามีหน้าที่ทำอะไรและมีขอบข่ายหน้าที่อะไรเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนการฝึกงาน?

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่ที่ทำงานด้วยดูแลดี เป็นกันเอง คอยให้ความช่วยเหลือ ไม่ใช้ภาษากระทบจิตใจแม้จะทำงานบางอย่างผิดพลาดบ้าง คอยให้กำลังใจ

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

การดูแลของพี่ที่ทำงานและหัวหน้า การได้บริการประชาชน และการได้ฝึกทักษะการเขียนรายงานทางการ รวมถึงความรู้เรื่องการทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

สมัครผ่านหน้าเพจ facebook ของสำนักงาน (ณ ตอนที่ไปไม่มีการสัมภาษณ์)

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

ต้องเตรียมตัวกับสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งที่เราอาจจะมองว่ายากในตอนแรก พยายามกระตือรือร้นในการหาความรู้จากการทำงานและพี่ ๆ ที่ทำงาน