รีวิวการฝึกงานที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ เฮลซิงกิ

ชื่อเล่น ข้าว

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

สถานเอกอัครราชทูต ณ เฮลซิงกิ

ชื่อตำแหน่งงานที่เคยฝึก

นิสิตฝึกงาน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

เมืองเฮลซิงกิ ฟินแลนด์

ขั้นตอนในการสมัครหรือขั้นตอนในการยื่นเรื่องฝึกงาน

ส่งอีเมลสอบถามทางสถานเอกอัครราชทูตว่ารับนิสิตฝึกงานในช่วงมิถุนายน-กรกฎาคมหรือไม่ พอสถานเอกอัครราชทูตตอบว่ารับและส่งใบสมัครให้เรากรอก รวมถึงขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น cv resume จึงส่งเอกสารผ่านทางอีเมลไปหาสถานเอกอัครราชทูต ต่อมามีนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ พอทางสถานเอกอัครราชทูตตอบรับเข้าฝึกงานแล้วจึงติดต่อให้ทางคณะออกเอกสารรับรองเพื่อยื่นให้ทางสถานเอกอัครราชทูตต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกงาน

1 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

การแปลเอกสารไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย การเขียนรายงานเกี่ยวกับการเมืองภายในของฟินแลนด์ การจดเนื้อหาการประชุม การต้อนรับแขกของสถานเอกอัครราชทูต และการเก็บข้อมูลของผู้ที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเพื่อทำหนังสือเดินทาง

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

อ่านข่าวเกี่ยวกับฟินแลนด์และประเด็นที่ฟินแลนด์กำลังให้ความสนใจ อ่านเพจและเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทางสถานเอกอัครราชทูตกำลังทำอยู่และหาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

ไม่มีการให้ค่าจ้างเนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการ แต่สามารถชงเครื่องดื่มในสถานเอกอัครราชทูตได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูตเลี้ยงอาหารเที่ยงและเย็นบ่อยครั้ง

เรื่องที่อยากแบ่งปันหรือความประทับใจระหว่างฝึกงาน

ทางสถานเอกอัครราชทูตมอบหมายงานให้ได้ลองทำงานจริง เช่น การเขียนรายงาน การเข้าร่วมประชุม การลองเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทาง จึงทำให้ได้รับประสบการณ์เป็นอย่างมากและมีข้อมูลในการตัดสินใจอย่างเพียงพอว่าต้องการทำงานในสายงานนี้ในอนาคตหรือไม่ รวมถึงนักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่สถานเอกอัครราชทูตอัธยาศัยดี พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิต และเลี้ยงอาหารหลายมื้อ โดยรวมแล้วถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและแนะนำให้ผู้ที่สนใจลองสมัครฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศเพื่อเรียนรู้งานรวมถึงลองใช้ชีวิตและเที่ยวในต่างประเทศ

คำแนะนำหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม

อยากแนะนำให้เลือกที่ฝึกงานตามสายงานที่ตัวเองสนใจเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองชอบและอยากทำงานในสายงานดังกล่าวหลังเรียนจบหรือไม่ และหากสนใจฝึกงานในสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ แนะนำให้เลือกประเทศที่ตัวเองสนใจ รวมถึงลองศึกษาจากเพจและเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ไทยกับประเทศนั้นเป็นอย่างไร ทางสถานเอกอัครราชทูตทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้าง เพราะจะสะท้อนถึงเนื้องานที่เราต้องทำตลอดระยะเวลาฝึกงาน การไปฝึกงานต่างประเทศต้องเตรียมตัวหลายอย่าง อาจจะยากซักนิดแต่ถ้ามีโอกาสไปจะสนุกและคุ้มค่าแน่นอน ถ้าอยากปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ Instagram: iamtortong_ Line ID: tonkaow-tkz