รีวิวการฝึกงานที่ หอการค้าไทย-สวีเดน (Thai-Swedish Chamber of Commerce)

ชื่อเล่น ติ๊ตต้า

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรเอกชน

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

หอการค้าไทย-สวีเดน (Thai-Swedish Chamber of Commerce)

ชื่อตำแหน่งงานที่เคยฝึก

Policy and Communications Coordinator

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

Chamchuri Square

ขั้นตอนในการสมัครหรือขั้นตอนในการยื่นเรื่องฝึกงาน

1. เข้าไปดูในเว็บไซต์หอการค้าว่ามีเปิดรับสมัครนิสิตฝึกงานไหม
2. ส่งเอกสารไปตาม email ที่แนบไว้ในประกาศรับสมัคร
3. รอการติดต่อกลับจาก Director
4. สัมภาษณ์
5. เซ็นสัญญา

ระยะเวลาในการฝึกงาน

3 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

– ดูแล social media account ของหอการค้า ทั้ง Facebook, LinkedIn และ Website รวมถึงเพจ Swedish Education and Career Day
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (graphic + caption) เกี่ยวกับ Event ของหอการค้าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสวีเดน
– จัดทำ social media analysis รายเดือนเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของสื่อประชาสัมพันธ์และเสนอวิธีเพิ่ม engagement ให้กับ social media account ของหอการค้า
– ประสานงานกับสมาชิกหอการค้าในการหาข้อมูลสำหรับการ promote ธุรกิจสวีเดนและจัดทำ Member Directory
– เข้าร่วมการประชุมและ Event ในนามเจ้าหน้าที่ของหอการค้า
– จัดทำบันทึกการประชุมและสื่อการนำเสนอ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ Business Climate Survey

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

– ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจกับวัฒนธรรมของสวีเดนไว้เยอะ ๆ
– เตรียมทักษะภาษาอังกฤษให้พร้อมเพราะการทำงานจะใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 90% (มีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติด้วย)

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

ไม่มีเบี้ยเลี้ยงฝึกงานแต่ว่า Director ตอบแทนด้วยการเลี้ยงอาหาร/ขนม พาไปทำกิจกรรมกับทีม แล้วก็สามารถเบิกค่าเดินทางได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน

เรื่องที่อยากแบ่งปันหรือความประทับใจระหว่างฝึกงาน

1. ได้เรียนรู้อะไรเยอะมาก ๆ ทั้งในแง่ของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน การคิดวิเคราะห์ และในแง่ของทักษะส่วนตัวอย่างการบริหารเวลา การมีความรับผิดชอบและการยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป เรื่องนี้ต้องให้เครดิต Director เลยเพราะว่าเขายินดีที่จะสอนตั้งแต่ 0 แล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีในการทำงานมาก ๆ
2. เพื่อนร่วมงานน่ารักทุกคนเลย ตอนเข้ามาใหม่ ๆ ที่นี่จะมีระบบ buddy คือให้คนที่อยู่มาก่อนหน้าสอนงานให้คนที่เข้ามาใหม่ ทำให้ได้คุยกันเยอะประมาณนึง บรรยากาศการทำงานก็เลยสบาย ๆ ไม่ค่อยเกร็ง ทำให้โฟกัสกับเนื้องานได้ดี
3. การฝึกงานที่นี่เป็นระบบมาก ๆ คือ มีอีเมลตำแหน่ง มีไดรฟ์สำหรับเก็บข้อมูลแยกเป็นส่วน ๆ ชัดเจน ตอนเข้ามาก็มี training ก่อนประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้ว director ก็จะพยายามผลักดันให้เราได้ explore งานหลาย ๆ แบบ จะได้มีประสบการณ์ที่ครบถ้วน
4. มี work-life balance ✨

คำแนะนำหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม

ถ้าสนใจงานด้าน Business หรือ Marketing แล้วอยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก็ลองสมัครดูได้ เพราะฝึกงานที่นี่จะทำให้เราเห็นภาพการทำธุรกิจของบริษัทต่างชาติในประเทศไทยมากขึ้น + ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานตลอด
แต่ขอ note ว่า
1. งานหอการค้ามันจะไม่ได้ IR จ๋า แบบที่เน้นการเมืองระหว่างประเทศขนาดนั้น ดังนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากทำงานตรงสาย
2. ไม่มีเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน อาจจะต้องลองชั่งน้ำหนักดูว่ารับเงื่อนไขนี้ได้มั้ย