รีวิวการฝึกงานที่ US Agency for International Development: USAID/RDMA

ชื่อเล่น เปีย

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรภาครัฐ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

US Agency for International Development: USAID/RDMA

ชื่อตำแหน่งงานที่เคยฝึก

Human Resource

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

Atheenee Tower

ขั้นตอนในการสมัครหรือขั้นตอนในการยื่นเรื่องฝึกงาน

1. ติดตามจากเพจสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
2. เลือกดูตำแหน่งที่อยากฝึก
3. กรอกใบสมัคร
4. รอประกาศสัมภาษณ์
5. สัมภาษณ์
6. ดำเนินตามขั้นตอนของสถานทูตต่อไป

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

Thai Staff Recruiter/ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก แค่นอนให้เพียงพอ

เรื่องที่อยากแบ่งปันหรือความประทับใจระหว่างฝึกงาน

ประทับใจบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเองกับเพื่อน ๆ ที่สามารถเข้ากับเราได้ดี seniority น้อยมาก ๆ มีโอกาสได้คุยงานกับชาวต่างชาติ ได้ฝึกสกิลใหม่ ๆ ที่ตัวเองไม่เคยได้ทำ ได้เข้าร่วมอีเว้นท์สุด exclusive อย่าง 4th of July