รีวิวการฝึกงานที่ US Embassy Bangkok

1. ชื่อเล่นผู้รีวิว แบงค์

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรรัฐบาลต่างชาติ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

US Embassy Bangkok

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

Division of Global Migration and Quarantine (DGMQ)

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

ติดตามข่าวสารเกี่ยวการแพร่ระบาดโควิด-19 ของไทยโดยรวม และการติดตามการระบาดในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทย พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ IO,NGOs เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในช่วงโรคระบาด

การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

การหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวหน่วยงานที่ไปฝึก ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

พี่เลี้ยงคนไทยคอยดูแลเสมอ รวมถึง Supervisor ที่เป็นหัวหน้าก็ใจดี ไม่กดดันเวลาทำงาน

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

หากต้องเดินทางไปที่ไหน จะมีรถให้เสมอ รวมถึงช่วงฝึกมีข้อกำหนดว่าจะต้องนั่ง taxi ไป เพราะโควิดกำลังระบาดหนักอีกรอบ ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ 100%

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

ได้ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่อง insights ต่างๆซึ่งช่วยให้เข้าใจนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ในการช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคผ่านตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดดี เลยรู้สึกว่าประทับใจตรงนี้มาก

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

เขียน SOP และสอบสัมภาษณ์ – พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่จะไปสมัครเยอะๆ เพราะส่วนมากเขาอยากรู้ว่าเราอยากทำงานกับเขามากแค่ไหน

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

2. ชื่อเล่นผู้รีวิว จุ๊บจิ๊บ

ภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชั้นปี 4

องค์กรที่ได้ไปฝึกงานเป็น “องค์กรภาครัฐ” “องค์กรเอกชน” หรือ “รัฐวิสาหกิจ”

องค์กรรัฐบาลต่างชาติ

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ใด?

US Embassy Bangkok

ชื่อตำแหน่งงานที่ท่านเคยฝึก

Intern at Asia regional training center (logistics and operations)

หน่วยงาน / บริษัท / องค์กร ฝึกงานตั้งอยู่ ณ ที่ใด?

ตึกแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

ระยะเวลาในการฝึกงาน

2 เดือน

ได้รับมอบหมายงานอะไรในระหว่างการฝึกงาน?

สรุปข้อมูลการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายต่างชาติ, ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เช่น Bluejeans, WebEx และนำเสนอให้ทีมนำไปใช้เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเนื้องานให้ดียิ่งขึ้น, จัดงาน farewell ให้หัวหน้าชาวต่างชาติ, ทำ final project ร่วมกับเพื่อน intern โดยการคิดคอร์สสอนขึ้นมา 1 คอร์ส และทำการสอนพี่ในทีม ได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนคิดจุดประสงค์ของคอร์ส เตรียมเนื้อหาที่จะสอน เตรียมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ตลอดจน dry run หลาย ๆ รอบเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด โดยงานทั้งหมดดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและ intern ทั้ง 2 คนสลับกันดูแลหน้าบ้านกับหลังบ้าน การเตรียมตัวก่อนฝึกงาน

เนื่องด้วยองค์กรเราใช้ Google suite ในการทำงานเป็นหลัก เราจึงฝึกโปรแกรมของ Google suite ไปก่อนเริ่มฝึกงาน เช่น Meet, sheets, docs, slides, jamborad and calendar แต่เราไม่ได้เตรียมตัวอ่านข้อมูลเชิงวิชาการไปก่อน เนื่องจากทางฝ่ายของเราไม่ได้ require ให้อ่านอะไรไปก่อน เนื่องจากเนื้องานจะเน้นการ training พนักงานและทักษะ admin มากกว่า ซึ่งวิชาที่เราเคยเรียนมาในคณะอาจไม่สอดคล้องกับเนื้องานเท่าใดนัก ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องอ่านข้อมูลเชิงวิชาการไปก่อน แต่ต้องเตรียมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีนั่นเอง

สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working environment) เป็นอย่างไร?

บรรยากาศค่อนข้างเป็นกันเองมาก ตอนแรกเรานึกว่าการฝึกงานที่สถานทูตจะมีความเป็นทางการมากและมีพิธีรีตองใด ๆ มากมาย แต่ความจริงแล้วนั้นบรรยากาศไม่เครียดเลยแม้แต่น้อย ชิวมาก ปล่อยใจสบาย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นกันเองนี้เกิดขึ้นแค่ในหมู่คนไทยเพียงเท่านั้น บรรดาเจ้านายฝรั่งมีความ friendly ก็จริง แต่ลึก ๆ แล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเขายังคง keep distance กับ intern อยู่ ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะฝรั่งมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ดังนั้น การมาฝึกที่นี่จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ฝึกใช้ชีวิตในสภาพสังคมที่เป็น multicultural ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย-อเมริกันเข้าด้วยกันจ้า

สวัสดิการในสถานที่ฝึกงาน

ไม่มีสวัสดิการ

มีความประทับใจในอะไรบ้างระหว่างการฝึกงาน?

– Facility ดีมาก สะอาด น่าอยู่ และเรามีห้องทำงานส่วนตัว (private มาก) นอกจากนี้ยังมี snack bar, coffee shop, cafeteria ให้เราซื้อของว่างได้ด้วยจ้า

– พี่ที่ทำงาน treat intern ดีมาก คอย follow up ตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบฝึกงาน มีการนัดประชุมรวมบรรดา intern บ่อย ๆ เพื่อสร้างความสนิทสนม ดังนั้นเราจะไม่เหงาและไม่รู้สึกเคว้งคว้างเลย

– ได้พบปะบุคคลสำคัญทางการทูต นั่นคือ ท่านอุปทูต Michael Heath นั่นเอง โดยในวันสุดท้ายของการฝึกงาน intern ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากมือของท่านโดยตรงและได้ถ่ายรูปกับท่าน เราถือว่าวันรับเกียรติบัตรเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเลยค่ะ

การสมัครหรือการยื่นเรื่องฝึกงานกับหน่วยงาน/บริษัทมีวิธีการอย่างไร?

1. อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานอย่างครบถ้วน

2. เลือกระยะฝึกงานและตำแหน่ง โดยสามารถเลือกฝึกงานได้เพียงช่วงเวลาเดียวเท่านั้น และสามารถเลือกได้สูงสุด 3 ตำแหน่ง

3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้พร้อม

4. กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถานทูต

5. ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่อีเมล missionthailandfnsip@state.gov โดยระบุหัวข้อในอีเมลด้วย First Name – Last Name and Position Number ของผู้สมัคร  เช่น name surname – 01 เป็นต้น

6. เมื่อทำตาม 5 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตจะติดต่อมาทางโทรศัพท์หรืออีเมล (ต้องคอยเช็คเมลและstandbyหน้าโทรศัพท์บ่อยๆ) เพื่อนัดวันเวลาในการสอบสัมภาษณ์

7. เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ โดยทำการ list คำถามและร่างคำตอบเอาไว้ล่วงหน้า สามารถค้นหาใน google ว่า internship interview questions ได้เลย อย่างไรก็ตาม การสอบสัมภาษณ์ของแต่ละฝ่ายจะแตกต่างกันตามลักษณะเนื้องาน เช่น บางฝ่ายต้องสอบข้อเขียน บางฝ่ายต้องสอบการใช้โปรแกรม เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ ก็ต้องดู qualification ให้ดีว่าความสามารถของเราเหมาะสมกับสิ่งที่ฝ่ายเขาต้องการหรือไม่

8. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ควรพกโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอด หรือเปิดเสียงแจ้งเตือนไว้จะดีมาก เพราะหากน้อง ๆ ติดสัมภาษณ์ขึ้นมา สถานทูตจะโทรหาเราได้ทุกเมื่อในเวลาที่เราไม่คาดคิดก็เป็นได้ อย่างของเรานั้นสถานทูตก็โทรมาตอนวันสอบไฟนอลพอดี ดังนั้นอยากให้เฝ้าโทรศัพท์ไว้เสมอค่ะ

มีประเด็นอื่น ๆ ที่อยากพูดถึง/แนะนำเพิ่มเติมหรือไม่?

ถ้าน้อง ๆ คนไหนถูกคนในที่ทำงานกระทำการ sexual harassment ขอให้น้อง ๆ แจ้งคณะหรืออาจารย์ประจำวิชาได้เลย เราเรียนวิชาฝึกงานเซคอ.กัลยา ซึ่งอ.กังวลเรื่องนี้มาก เพราะรุ่นพี่ของเราก็เคยโดน และในปีต่อมาเพื่อนเรายังโดนอีก ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ คนไหนเจอเรื่องแบบนี้ขอให้กล้าพูดออกมาได้เลยนะคะ เพราะยังมีคณะและเพื่อน ๆ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเราอยู่เสมอ