สรุปสิ่งที่ต้องทำก่อนและหลังการฝึกงานของหน่วยงานราชการและเอกชน

ผู้รีวิว นิ้ง รัฐประศาสนศาตร์ปี 4 ที่ฝึกงานคือ บริษัท Nestle Thailand และนน รัฐประศาสนศาตร์ ปี 4 ที่ฝึกงานคือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

*หมายเหตุ ขั้นตอนต่างๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการสมัครนั้นอาจต่างกันในแต่ละที่ฝึกงาน ข้อมูลในหน้านี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆ ของการฝึกงานในหน่วยงานเอกชนและราชการที่เป็นตัวอย่างเท่านั้น ควรดูรายละเอียดของที่ฝึกงานที่สนใจอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตาม

1. การหาที่ฝึกงาน สมัครยังไง ต้องยื่นเรื่องคณะไหม (เอกชน/ภาครัฐ)

Nestle (เอกชน)

ดำเนินการตาม process การคัดเลือกของบริษัทให้เรียบร้อย process ของแต่ละบริษัทอาจจะแตกต่างกันไป ต้องศึกษาข้อมูลบริษัทที่ตัวเองสนใจ* สมัครตามระบบของบริษัทเอกชนที่เราจะไปฝึกงาน ถ้าเราได้ intern offer แล้วค่อยส่งเอกสารนี้ให้คณะ

 1. (ดูจากเพจ internspace (https://www.facebook.com/InternSpace01) เห็น nestle เปิดรับสมัคร แล้วไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ website Nestle/Nestlecareers) ส่ง resume
 2. พี่ hr โทรมา prescreen
 3. ทำ online assessment
 4. ถ้าผ่าน online assessment hr จะนัดสัมภาษณ์
 5. ถ้าผ่านสัมภาษณ์ จะได้ offer internship

UiS – NESDC (ราชการ)

รู้จักหน่วยงานที่จะสมัครผ่านอาจารย์และเพื่อน โดย

 1. ดูข้อมูลโครงการการสมัครงานของหน่วยงานจากเว็บไซต์ (http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=j1Wo3liUZsU%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d) โครงการนี้ถ้าผ่านการสอบในรอบแรก ก็จะมีให้ลองฝึกงานในหน่วยงานที่สนใจ (ตามทุนของกระทรวงนั้น ๆ ที่ยื่นสมัคร) เป็นการประเมินรอบสอง 
 2. สมัครสอบผ่านเว็บไซต์เดียวกัน > กรอกข้อความในใบสมัคร > พิมพ์แบบฟอร์มกการชำระเงิน > นำไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. เตรียมตัวสอบทุนรัฐบาล (เนื้อหาคล้าย ๆ ภาค ก และ ข แต่เป็นแบบยากกว่า) และเตรียมเอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน ได้แก่ (1) ใบสมัครติดรูปถ่าย (2) หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา จากทางมหาวิทยาลัย (ตามแบบฟอร์มของ ก.พ.) (3) Transcript (4) หนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มของ ก.พ.)(5) สำเนาบัตรประชาชน (6) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
 4. ติดตามวันประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการสอบ (รุ่นของเราระเบียบออกวันที่ 19 มกราคม 2564)
 5. ในส่วนของการสอบข้อเขียนก็จะมีเนื้อหาอยู่ 2 ส่วน คือ วิชาภาษาอังกฤษ กับ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (ไทยกับคณิตศาสตร์) เป็นข้อสอบปรนัย รุ่นเราไปสอบที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้นก็รอประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกัน
 6. ถ้าประกาศผลออกมาว่าผ่านก็จะเข้าสู่กระบวนการฝึกงาน หรือ การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ก็จะมีการประกาศระเบียบการและตารางเวลากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์อีกเช่นกัน โดยรุ่นเราได้ฝึกงาน 6 สัปดาห์ ซึ่งเพื่อนบอกว่าชั่วโมงเพียงพอแล้วสำหรับการลงวิชาฝึกงาน
 7. ถ้าอยากเก็บการฝึกงานของหน่วยทุนในโครงการนี้ เป็นชั่วโมงฝึกงานก็ต้องติดต่อคณะ ดำเนินเรื่อง “คำร้องขอฝึกงาน (ฝ.1)” ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านฝ่ายทะเบียนคณะ (ถ้าจำไม่ผิด) โดยใช้เอกสาร 3 อัน ได้แก่ (1) ใบคำร้อง ฝ.1 (2) Resume ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และ (3) CR60 ดาวน์โหลดได้จาก Reg Chula หรือจะใช้สำเนา Transcript ก็ได้ โดยรายละเอียดในส่วนของการติดต่อคณะ สามารถดูได้ที่ Facebook page “รายวิชา 2400308 การฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

2.ถ้าลงวิชาฝึกงานต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง?

Nestle (เอกชน)

 1. ถ้าผ่านสัมภาษณ์ จะได้ offer internship
 2. หลังจากได้ offer internship ก็ส่งเมลให้ sap_chula@gmail.com แล้วทางคณะ จะให้เอกสาร 3 อย่างมา 1.จดหมายส่งตัวฝึกงานจากคณะ 2. แบบประเมินฝึกงาน 3. Internship offer จากบริษัท
 3. เราส่งต่อเอกสาร 3 อย่างที่ได้มากับคณะ ให้กับบริษัทเอกชนที่เราฝึกงาน (ให้ถามบริษัทก่อนว่าเราต้องส่งเอกสารพวกนี้ให้ใครเพราะเค้าจะมีคนที่ดูแลเรื่องฝึกงานอยู่ *ตรงนี้ต้องเช็คกับบริษัทเอกชนอีกทีนะเพราะระบบอาจจะแตกต่างกันไป*)

*อย่าลืมลงทะเบียนวิชาฝึกงานใน reg chula ด้วยนะ*

ถ้าแบบรายละเอียดที่มัน insight กว่านี้ให้เข้าไปดูที่ Facebook Page: รายวิชา 2400308 การฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

UiS – NESDC (ราชการ)

 1. คล้าย ๆ กับภาคเอกชน โดยหลังจากรู้ว่าเราสอบผ่านรอบข้อเขียน ก็จะดำเนินเรื่องกับทางคณะ (จะลงหรือไม่ลงวิชาฝึกงาน) ก็ต้องทำเรื่องเพื่อขอ “จดหมายส่งตัวฝึกงานจากคณะ และ แบบประเมินฝึกงาน” ผ่านเมล “sap_chula@gmail.com” โดยใช้ เอกสาร 3 อัน ได้แก่ (1) ใบคำร้อง ฝ.1 (2) Resume ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และ (3) CR60 ดาวน์โหลดได้จาก Reg Chula หรือจะใช้สำเนา Transcript ก็ได้  โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook page “รายวิชา 2400308 การฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 2. ของเราจะต่างจากบริษัทเอกชนตรงที่ไม่ต้องส่งเอกสารให้กับทางหน่วยงานที่จะไปฝึกงานเอง เช่น จดหมายส่งตัวฝึกงานจากคณะ ยกเว้นแบบประเมินฝึกงานที่เราต้องไปยื่นให้ฝ่ายทะเบียนของหน่วยงานเอง
 3. ถ้าจะเก็บเป็นวิชาฝึกงานก็ให้ลงทะเบียนรายวิชา 2400308 การฝึกงาน ใน Reg Chula ด้วย แต่ถ้าฝึกเฉย ๆ ไม่ลงทะเบียนก็ได้ แต่ในกรณีของเรา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องไปลงวิชาเลือกอื่น ๆ ภายในภาคอีกหนึ่งตัว ซึ่งเดี๋ยวจะเล่าในส่วนต่อไป

3.เตรียมตัวก่อนการเข้าฝึกงาน

Nestle (เอกชน)

เข้าไปในเว็บไซต์ละศึกษาข้อมูลองค์กร ว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับอะไร ภารกิจหลัก vision องค์กร mission องค์กร

UiS – NESDC (ราชการ)

อ่านหนังสือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ที่ไม่ใช่แกทแพท) ก็จะเตรียมอ่านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยอะไรทำนองนี้ เนื้อหาก็จะแตกต่างกันออกไปตามรายวิชา

 1. คณิตศาสตร์ จะออกพวกอนุกรมรูปแบบต่าง ๆ คณิตศาสตร์เหตุผล พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์เงื่อนไข
 2. ภาษาไทย จะออกพวกความเข้าใจทางภาษา ความหมายใกล้เคียง ความเข้าใจภาพ ศัพท์สัมพันธ์ คำตรงข้าม ประมาณนี้
 3. อังกฤษ ก็จะมีออกพวก Reading, Error, Vocab, Grammar ประมาณนี้

4.สำหรับคนที่ลงฝึกงานจะต้องยื่นเอกสารอะไรให้คณะบ้างหลังจบการฝึกงาน 

Nestle (เอกชน)

หลังฝึกงานเสร็จแล้ว

1.เราต้องส่งแบบประเมินฝึกงานที่พี่ manager กรอกแล้ว ให้คณะทางเมล sap_chula@gmail.com 

ถ้าแบบรายละเอียดที่มัน insight กว่านี้ให้เข้าไปดูที่ Facebook Page: รายวิชา 2400308 การฝึกงาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ส่งรายงานในวิชาฝึกงาน 10 หน้า (อาจารย์สุธรรมา ) แต่บางภาคก็ได้ไปคุยกับอาจารย์เฉยๆ **แล้วแต่อาจารย์**

UiS – NESDC (ราชการ)

ของเราหลังฝึกงานเสร็จก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะ ไม่ได้ทุน และไม่ได้คิดจะลงวิชาฝึกงานอยู่แล้ว เลยไม่ได้ต้องดำเนินเรื่องเอกสารอะไร แต่สำหรับคนที่จะลงฝึกงาน ทางหน่วยงานราชการที่เราไปฝึกเขาจะส่งเอกสารพวกแบบประเมินฝึกงานของเรากลับมาที่คณะเอง ต่อยอดจากส่วนที่เราบอกว่าไม่ได้ลงฝึกงาน ภาค รปศ. เราบังคับว่าต้องลงวิชาเลือกอื่น ๆ ภายในภาควิชา 2 ตัว ซึ่งหนึ่งในนั้นบังคับลงรายวิชา 2404480 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ และอีกตัวที่คนส่วนใหญ่ไปลงกัน ก็คือรายวิชา 2400308 การฝึกงาน เพราะ ไม่ต้องเรียนหนังสือ ไม่ต้องเข้าคลาส เกรดเป็นแบบ S/U แต่ด้วยความที่เราลงเรียนรายวิชาเลือกของภาค รปศ. ไปก่อนแล้ว ตอนปี 3 เทอม 2 จึงไม่ต้องลงเรียนเพิ่มอีก (เราลงวิชาเลือก 2404433 การวางแผนและบริหารนโยบายด้านสังคม)