รับสมัครผู้เข้าร่วมเซสชั่นในหัวข้อ “SEA Reconstructed” โครงการ General Intellect #3

เราเห็นอะไรจากรัฐประหารพม่า?
เผด็จการใน SEA มาจากไหน?
Communist ? Democracy ?

ถึงเวลาทำความเข้าใจทุกบริบท วัฒนธรรม จากมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจนถึงปัจจุบัน

ร่วมกันค้นหาความจริงได้แล้ววันนี้ กับโครงการ General Intellect ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ SEA Reconstructed 🌟

กิจกรรมจะดำเนินเป็นเวลา 3 วันพร้อม 3 หัวข้อพิเศษ ได้แก่

💥 หัวข้อที่ 1 : 27 มีนาคม 2564
“สงคราม (เย็น) ยังไม่จบ!: มองเศษซากสงครามเย็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
บรรยายโดย ธิติ แจ่มขจรเกียรติ
เวลา 13:00-15:00 น.

💥 หัวข้อที่ 2 : 3 เมษายน 2564
Dictatorship 101: เผด็จการวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บรรยายโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
เวลา 13:30-15:30 น.

💥 หัวข้อที่ 3 : 10 เมษายน 2564
Regional Solidarity: อนาคตของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาค
บรรยายโดย รศ.ดร. ใจ อึ๊งภากรณ์
เวลา 13:00-15:00 น.

ขอเชิญทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทั่วไป

ร่วมลงทะเบียนเพื่อ ถกเถียง แลกเปลี่ยน ในเซคชั่นสุดพิเศษกับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน
เปิดรับเพียง 30 ท่านเท่านั้น!

* โปรดตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง ลิงค์การประชุม Zoom จะส่งผ่านอีเมลที่ท่านให้ไว้


ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม