สงครามช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ: ผีคอมมิวนิสต์กับการสั่งสมทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สงครามเย็นทิ้งอะไรไว้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้? ชวนหาคำตอบกับบทอภิปรายของธิติ แจ่มขจรเกียรติ

กิจการภายนอก

เมษายน 19, 2021